LORATADIN ACTAVIS 10 mg allergimedicin 10 eller 30 tabletter


Medicin

LORATADIN ACTAVIS 10 mg allergimedicin 10 eller 30 tabletter

(Förpackningsstorlek: 10 tabletter)
4,63


Loratadin Actavis -tabletterna är avsedda för att lindra symtom av allergisk snuva; dessa symtom är bl.a. nysningar, rinnande och kittlande näsa samt klåda och sveda i ögonen. Preparatet kan även användas för att lindra symtomen av långvariga nässelutslag.  Det verksamma ämnet är loratadin, som hör till gruppen av så kallade icke-tröttande antihistaminer (allergimediciner). Det verkar genom att hindra effekten av histamin som medverkar till att allergiska reaktioner uppkommer. Långvarigt bruk och användning av barn under 12 år endast på läkarordination.

Dosering

  • Vuxna och barn över 12 år: 1 tablett dagligen

Viktigt

  • Ifall symtomen inte lindras, kontakta läkare
  • Ifall du har andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare

Vanliga biverkningar

  • Huvudvärk, nervositet, trötthet, sömnlöshet
  • Fler biverkningar finns listade i bipacksedeln

Graviditet och amning

  • Användning av Loratadintabletterna under graviditet rekommenderas inte
  • Eftersom loratadin utsöndras i modersmjölken, rekommenderas inte användning under amning
  • Läs allmänna instruktioner gällande användning av läkemedlet under graviditet och amning från bipacksedeln 

Övrig produktinformation

Förpackningsstorlek 10 tabletter

Urval: LORATADIN ACTAVIS 10 mg allergimedicin 10 eller 30 tabletter

Produktnr Förpackningsstorlek Pris
012205 10 tabletter 4,63 €
160318 30 tabletter 4,84 €
Utforska även dessa kategorier: Loratadin, Antihistamin tabletter