Halsbränna

Halsbränna


Visa per sida
Sortera efter

Medicin

Rennie hjälper mot tillfällig halsbränna. Rennie sugtabletter innehåller kalciumkarbonat och magnesiumsubkarbonat, vilka neutraliserar magsyra. De används för att lindra symtom orsakade av för mycket magsyra, exempelvis halsbränna och matsmältningsbesvär, såsom uppsvullen buk och magsmärta.  Långvarig användning och användning av barn under 12 år endast på läkarordination.

4,10 €

Medicin

Rennie hjälper mot tillfällig halsbränna. Rennie sugtabletter innehåller kalciumkarbonat och magnesiumsubkarbonat, vilka neutraliserar magsyra. De används för att lindra symtom orsakade av för mycket magsyra, exempelvis halsbränna och matsmältningsbesvär, såsom uppsvullen buk och magsmärta. Långvarig användning och användning av barn under 12 år endast på läkarordination.

4,10 €

Medicin

Rennie hjälper mot tillfällig halsbränna. Rennie sugtabletter innehåller kalciumkarbonat och magnesiumsubkarbonat, vilka neutraliserar magsyra. De används för att lindra symtom orsakade av för mycket magsyra, exempelvis halsbränna och matsmältningsbesvär, såsom uppsvullen buk och magsmärta. Långvarig användning och användning av barn under 12 år endast på läkarordination.

4,10 €

Medicin

Rennie hjälper mot tillfällig halsbränna. Rennie sugtabletter innehåller kalciumkarbonat och magnesiumsubkarbonat, vilka neutraliserar magsyrar. De används för att lindra symtom orsakade av för mycket magsyra, exempelvis halsbränna och matsmältningsbesvär, såsom uppsvullen buk och magsmärta.  Långvarig användning och användning av barn under 12 år endast på läkarordination.

4,38 €
1 styck = 0,18 €

Medicin

Gaviscon mixtur (det nuvarande officiella namnet är oralsuspension) används för att minska sura uppstötningar och halsbränna. Dess verksamma ämnen alginsyra och natriumvätekarbonat bildar tillsammans med magens saltsyra en lätt och geléaktig massa ovanpå maginnehållet. Detta hindrar att surt maginnehåll stöts upp igen i matstrupen. För barn och för långvarigt användande endast enligt läkares ordinationer.
5,72 €

Medicin

Gaviscon-tuggtabletter används för att minska sura uppstötningar och halsbränna. Dess verksamma ämnen alginsyra och natriumvätekarbonat bildar tillsammans med magens saltsyra en lätt och geléaktig massa ovanpå maginnehållet. Detta hindrar att surt maginnehåll stöts upp igen i matstrupen. För barn och för långvarigt användande endast enligt läkares ordinationer.
5,98 €
1 styck = 0,30 €

Medicin

Sukralfat, den verksamma substansen i Antepsin, bildar en hinna på ytan av magsäcksväggen. Hinnan täcker sårnader eller irriterade områden och skyddar dem mot magsyra. Antepsin används mot mag- och tolvfingertarmsår samt för behandling av inflammation i matstrupen och symtom av ovannämnda sjukdomar, såsom smärta och halsbränna. Endast på läkarordination åt barn. Långvarigt bruk (över 8 veckor) endast på läkarordination.
10,48 €
1 styck = 0,35 €

Medicin

Pepcid tabletter lindrar halsbränna och andra symtom på för mycket syra i magsäcken (exempelvis sura uppstötningar). Pepcids verksamma ämne är famotidin som hör till histamin-(H2)-receptorblockerare. Pepcid verkar genom att minska frigörandet av magsyra, det behandlar alltså själva orsaken bakom symtomen (ex. halsbränna). En tablett lindrar symtomen inom ungefär 30 minuter efter dosering. Pepcid förebygger också symtom ifall det tas en timme innan måltid. Långvarig användning och användning av barn under 12 år endast på läkarordination.
5,26 €
1 styck = 0,88 €

Medicin

Ranixal är ett läkemedel för kortvarig behandling av symtom orsakade av för mycket magsyra, exempelvis halsbränna och sura uppstötningar. Det verksamma ämnet ranitidin minskar mängden magsaft och bildningen av magsyra och lindrar således symtom orsakade av överproduktion av magsyra. Långvarig användning och användning av barn under 12 år endast på läkarordination.

5,16 €
1 styck = 0,52 €

Medicin

Ranixal brustabletter är ett läkemedel för kortvarig behandling av symtom orsakade av för mycket magsyra, exempelvis halsbränna och sura uppstötningar. Det verksamma ämnet ranitidin minskar mängden magsaft och bildningen av magsyra och lindrar således symtom orsakade av överproduktion av magsyra. Långvarig användning och användning av barn under 12 år endast på läkarordination.

8,04 €
1 styck = 0,80 €

Medicin

Ranixal är ett läkemedel för kortvarig behandling av symtom orsakade av för mycket magsyra, exempelvis halsbränna och sura uppstötningar. Det verksamma ämnet ranitidin minskar mängden magsaft och bildningen av magsyra och lindrar således symtom orsakade av överproduktion av magsyra. Långvarig användning och användning av barn under 12 år endast på läkarordination.

7,50 €
1 styck = 0,75 €

Medicin

Losec 20 mg enterotabletter används för kortvarig behandling av refluxsymptom. Sådana symptom är t.ex. halsbränna och återflöde (reflux) av sur magsaft i matstrupen. Losec 20 mg enterotabletter innehåller det verksamma ämnet omeprazol. Omeprazol hör till en grupp läkemedel som kallas selektiva protonpumpsinhibitorer. Omeprazol minskar utsöndringen av magsyra genom att specifikt hämma protonpumpen i magsäckens parietalceller. Losec 20 mg full behandlingseffekt fås efter 2 – 3 dagars behandling. För långvarigt bruk och för barn och ungdomar under 18 år endast enligt läkares ordination.

7,71 €

Medicin

Omeprazol ratiopharm 20 mg enterokapslar används för kortvarig behandling av refluxsymptom hos vuxna. Sådana symptom är t.ex. halsbränna och återflöde (reflux) av sur magsaft i matstrupen. Det verksamma ämnet i läkemedlet är omeprazol. Omeprazol hör till en grupp läkemedel som kallas selektiva protonpumpsinhibitorer. Omeprazol minskar utsöndringen av magsyra genom att specifikt hämma protonpumpen i magsäckens parietalceller. Omeprazol ratiopharm 20 mg minskar utsöndringen av magsyra inom två timmar efter tablettintag och full behandlingseffekt fås efter 2 – 3 dagars behandling. I egenvård får läkemedlet endast användas 2 veckor i sträck. För långvarigt bruk och för barn och ungdomar under 18 år endast enligt läkares ordination.
8,10 €
1 styck = 0,58 €

Medicin

Somac Control 20 mg enterotabletter används för kortvarig behandling av refluxsymptom hos vuxna. Sådana symptom är t.ex. halsbränna och återflöde (reflux) av sur magsaft i matstrupen. Det verksamma ämnet i läkemedlet är pantoprazol. Pantoprazol minskar utsöndringen av magsyra i magsäcken. Refluxsymptomen och halsbrännan kan minska redan efter en dags behandling, men full effekt får man först efter 2-3 dagars behandling. För långvarigt bruk och för barn och ungdomar under 18 år endast enligt läkares ordination.

8,13 €
1 styck = 1,16 €

Medicin

Pantoprazol Actavis innehåller det verksamma ämnet pantoprazol som hämmar ”magsyrapumpens” aktivitet. Det minskar mängderna av syra i magen.
6,33 €
1 styck = 0,90 €

Reduflux™ tuggtabletter lindrar halsbränna och sura uppstötningar snabbt och effektivt.

7,26 €

Reduflux™ dryck är en snabb och effektiv lösning för halsbränna och sura uppstötningar.

9,65 €