Allergi och insektbett


Visa per sida
Sortera efter
Ampikyy används som första hjälp vid reaktioner förorsakade av huggormsbett samt bi- och getingstick. Dess verksamma ämne är hydrokortison, som lindrar smärta orsakad av bett och stick, lindrar känslan av värme samt minskar rodnad och svullnad. Ampikyy används endast som första hjälp vid reaktioner förorsakade av huggormsbett samt bi- och getingstick. Efter detta ska man genast uppsöka läkare.
6,79
1 styck = 2,26 €

Kyypakkaus är första hjälp vid ormbett samt bi- och getingstick. Det verksamma ämnet i produkten, hydrokortison, dämpar kroppens reaktioner efter huggormsbett eller insektstick. Huggormsbett är sällan livsfarliga, men läkarvård bör alltid uppsökas ifall man blir biten. Kyypakkaus fungerar endast som första hjälp, vars uppgift är att underlätta patientens tillstånd. Också efter bi- eller getingstick behövs läkarvård om sticket förorsakar en kraftig reaktion.

6,99
1 styck = 2,33 €
Etono lindrar hudreaktioner som irritation, klåda, svullnad och rodnad som uppstår till följd av histaminfrisättning vid insektstick och -bett. Det verksamma ämnet är antihistaminet tripelennamin, som har en lätt bedövande effekt. Långvarig användning och användning av barn under 2 år endast på läkarordination.
9,32