Förebyggande av blodpropp


Visa per sida
Sortera efter
ASA-ratiopharm tabletternas verksamma ämne är acetylsalicylsyra (ASA). Acetylsalicylsyra hindrar redan i små doser blodets koagulering och uppkomsten av blodproppar. ASA-ratiopharm kan användas som förebyggande vård hos patienter som har haft tillfällig blodcirkulationsstörning i hjärnan (TIA-anfall), slaganfall eller hjärtinfarkt för att förebygga dess återkommande. Det kan också användas för att förebygga problem i hjärt-kärlsystemet hos patienter med angina (en typ av bröstsmärta) Enterotabletterna är belagda med en hinna som gör att de inte löser sig i magsäcken utan först i tunntarmen.
8,90
1 styck = 0,09 €
ASA-ratiopharm innehåller acetylsalicylsyra, som hindrar blodets koagulering och blockering av blodcirkulationen i viktiga områden, såsom i hjärtat och hjärnan. ASA-ratiopharm kan användas som förebyggande vård hos patienter som har haft tillfällig blodcirkulationsstörning i hjärnan (TIA-anfall), slaganfall eller hjärtinfarkt för att förebygga dess återkommande. Det kan också användas för att förebygga problem i hjärt-kärlsystemet hos patienter med angina (en typ av bröstsmärta) Enterotabletterna är belagda med en hinna som gör att de inte löser sig i magsäcken utan först i tunntarmen.
8,99
1 styck = 0,09 €
Aspirin Cardios verksamma ämne acetylsalicylsyra (ASA) används i större doser för att behandla värk och feber. I mindre doser så hindrar det uppkomsten av blodproppar bland annat i hjärtat och hjärnan. Aspirin Cardio enterotabletter används i förebyggande syfte för att hindra uppkomsten av blodproppar, när läkare anser att profylaxbehandlingen är nödvändig.
13,06
1 styck = 0,13 €

För närvarande inte tillgänglig

Det verksamma ämnet i Disperin är acetylsalicylsyra (ASA), som hindrar blodets koagulering redan då det används i en liten dos. Därför används det för att förhindra uppkomsten av bl.a. blodproppar i hjärtats och hjärnans blodkärl. I större doser används det för behandling av olika värk- och smärtbesvär, samt för febernedsättning (se Disperin 500 mg). Disperin används för att hämma blodets koagulering oftast enbart enligt läkares ordination.
8,99
1 styck = 0,09 €
Trental gör blodets erytrocyter (röda blodkroppar) mera formbara och på så sätt blir det lättare för dem att gå genom de förträngda små blodkärlen. Läkemedlet påverkar också de övriga blodkropparnas egenskaper så att risken för tromboser minskar. Blodflödet i de små blodkärlen underlättas och förbättras. Typiska indikationer för Trental är t. ex. intermittent hälta (fönstertittar sjuka) alltefter dålig blodcirculation i nedre extremiteter, vilovärk eller bensår. Medicinen används vanligen enligt läkares ordination endast åt vuxna personer.
24,40
1 styck = 0,24 €
Pentoxin preparatets verksamma ämne är pentoxifyllin som förbättrar blodkropparnas vandring i förträngda blodkärl. Pentoxifyllin påverkar blodkropparnas egenskaper så att faran för tromboser minskar. Preparatet används bland annat vid cirkulationsrubbningar i de nedre extremiteterna eller hjärnan, vanligtvis på läkarordination.
23,38

Acetylsalicylsyra har redan i mindre doser konstaterats påverka även blodets koagulationsförmåga, samt förhindra uppkomsten av blodproppar bl.a. i hjärtats och hjärnans blodkärl.

10,48

Acetylsalicylsyra har redan i mindre doser konstaterats påverka även blodets koagulationsförmåga, samt förhindra uppkomsten av blodproppar bl.a. i hjärtats och hjärnans blodkärl.

9,79